Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm tại Cơ sở cai nghiện ma túy Ngày đăng: 27/12/2019
Thực hiện Chỉ thị số 33⁄CT-TTg ngày 19⁄12⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, ngày 26⁄12⁄2019, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) có văn bản số 595⁄PCTNXH-CSCNMT đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác giáo dục tại xã, phường, thị trấn; công tác cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại cộng đồng; thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng theo quy định của pháp luật, không vì “trong sạch địa bàn” mà đưa người vào cơ sở cai nghiện vượt quá công suất thiết kế, gây khó khăn cho cơ sở cai nghiện.

2. Phối hợp với Công an địa phương xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở cai nghiện và địa bàn dân cư nơi cơ sở cai nghiện trú đóng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên gây rối, bỏ trốn tập thể, làm mất ổn định tình hình an ninh, chính trị- xã hội tại địa phương. Phối hợp với y tế địa phương kịp thời điều trị các trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng của y tế cơ sở cai nghiện.

3. Chủ động phối hợp với Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tổ chức đón Tết cổ truyền Canh Tý cho cán bộ và học viên đang điều trị, cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, bảo đảm không khí “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh./.

K.H