Tổng kết hoạt động Đội tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV⁄AIDS, tệ nạn mại dâm và mua bán người năm 2020 Ngày đăng: 24/12/2020
Ngày 15⁄12, tại Hà Nội, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đội tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV⁄AIDS, tệ nạn mại dâm và mua bán người năm 2020.

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2020, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương đã triển khai hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và mua bán người tại 04 tỉnh, thành phố, gồm: Điện Biên, Nghệ An, Sơn La và Hải Phòng với mục đích nâng cao nhận thức hướng tới thay đổi hành vi tích cực trong công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và mua bán người cho các đối tượng thanh, thiếu niên; định hướng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương và nạn nhân bị mua bán trở về.

Từ cuối tháng 5/2020, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát địa bàn, lựa chọn cán bộ, đoàn viên ưu tú, đồng thời, tiến hành tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và cung cấp tài liệu truyền thông.

Giám đốc TTTTN Nguyễn Thanh Hảo tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

Kết quả, các địa phương đã thành lập 12 Đội tuyên truyền với 78 thành viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và tổ chức được 120 cuộc truyền thông thu hút trên 16 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương tham gia.

Nội dung tuyên truyền của các Đội có nhiều sáng tạo, linh hoạt, áp dụng các mô hình mới, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, trong đó, tập trung tại nơi trọng điểm về ma tuý, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí thấp, tại các trường học, các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội,... Hình thức tuyên truyền được các thành viên chủ động lồng ghép thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, hình ảnh trực quan, tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu và sân khấu hóa..., bước đầu có hiệu ứng lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương đã khen thưởng cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động của Đội tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và mua bán người năm 2020./.

Như Ngọc