Quảng Ngãi: tập huấn công tác phòng, chống mại dâm năm 2020 Ngày đăng: 09/07/2020
Trong các ngày: 01⁄7; 02⁄7 và ngày 06⁄7⁄2020, tại Khách sạn Mỹ Trà Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Tập huấn công tác phòng, chống mại dâm năm 2020 cho thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn của huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi.

Tham dự tập huấn có đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi và gần 390 đại biểu là Cộng thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện của các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi.

Trong thời gian tập huấn, các giảng viên và học viên cùng nhau trao đổi nhiều nội dung về kiến thức, kỹ năng bổ ích như: văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; kỹ năng và quy trình tiếp cận đối tượng là người bán dâm; quản lý ca, quản lý trường hợp trong công tác phòng, chống mại dâm; hỗ trợ người bán dâm hoàn lương ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh việc trao đổi, thảo luận, các học viên được thực hành, giải quyết các tình huống giả định.

Qua tập huấn, các tình nguyện viên được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, củng cố nâng cao các kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

                     Đỗ Tuyết - Phòng PCTNXH Quảng Ngãi