Khánh Hòa: Phối hợp tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và HIV⁄AIDS Ngày đăng: 09/07/2020
Ngày 01⁄7⁄2020, tại huyện Cam Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng, chống HIV⁄AIDS năm 2020.

Tại hội nghị, cán bộ Mặt trận cơ sở được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như những vấn đề cơ bản về tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội; thủ đoạn hoạt động của tội phạm; biện pháp phòng, chống tội phạm và chủ thể tiến hành hoạt động phòng chống tội phạm; đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội và phương pháp phòng chống các loại tệ nạn xã hội; công tác phân loại các vụ việc phạm pháp xảy ra ở xã; phát huy vai trò các đoàn thể nhân dân trong xây dựng chế độ tự quản xã hội ở khu dân cư hiện nay và nhiệm vụ của Mặt trận các  xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm...

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã được thông tin, giới thiệu một số kiến thức cơ bản thực hiện phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng và cung cấp thông tin về các loại ma túy mới, tình hình mại dâm trên địa bàn tỉnh hiện nay; các quy định trong Luật phòng, chống ma túy, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm…

Thông qua tập huấn, cán bộ Mặt trận cơ sở huyện Cam Lâm đã nâng cao ý thức tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm; nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Theo Hữu Nghị (MTTQ Khánh Hòa)