Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy Ngày đăng: 24/06/2020
Ngày 22⁄6⁄2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy. Theo đó, Bộ yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức và chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa- Thông tin, hệ thống đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên các trạm tin, bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương.

Các cơ quan thông tấn báo chí sản xuất các tin, bài, các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, phim phóng sự, phim tài liệu và các thông điệp đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet đề nghị các nhà mạng viễn thông nhắn tin đến các thuê bao di động với các khẩu hiệu tuyên truyền: Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy; Ma túy đá, phá cuộc đời; Tương lai và ma túy không cùng tồn tại; Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân. Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy; Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà- Hãy tránh xa ma túy...; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng viễn thông, internet.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phối hợp tuyên truyền các thông điệp, khẩu hiệu tập trung nội dung về phòng, chống ma túy qua hình thức tem và phong bì truyền thông đến các điểm bưu điện văn hóa xã tại các tỉnh, thành trọng điểm về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi nhằm đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi các chất ma túy bất hợp pháp qua mạng bưu chính. Khi phát hiện nghi ngờ bưu gửi có dấu hiệu chứa các chất ma túy bất hợp pháp thì phải thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệu Mạo