Tập huấn triển khai mô hình thí điểm giảm tác hại về HIV⁄AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm năm 2019 Ngày đăng: 10/10/2019
Trong các ngày 27-29⁄8⁄2019 tại TP Hải Phòng, 11-13⁄9⁄2019 tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, 18-20⁄9⁄2019 tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tổ chức 03 khóa "Tập huấn triển khai mô hình thí điểm giảm tác hại về HIV⁄AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm". Ông Cao Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì, điều hành lớp tập huấn. Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo Chi Cục (Phòng) Phòng, chống tệ nạn xã hội và chuyên viên quản lý, triển khai mô hình thí điểm về phòng, chống mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, một số câu lạc bộ (nhóm tự lực, đồng đẳng) của người bán dâm tại 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thừa Thiên- Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự lớp tập huấn, đại biểu được các cán bộ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội hướng dẫn xây dựng và triển khai 03 mô hình theo Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm, trong đó bao gồm: các mục tiêu trọng tâm và hoạt động chính của 03 mô hình thí điểm; vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan (Sở LĐTBXH/Chi cục PCTNXH; nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực và các đơn vị cung cấp dịch vụ) trong thực hiện các hoạt động thí điểm mô hình; trao đổi những vấn đề, vướng mắc khi thực hiện mô hình thí điểm. Đồng thời, khóa tập huấn còn cung cấp kiến thức và hướng dẫn thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm, gồm: giới thiệu các nội dung về can thiệp giảm hại về HIV/AIDS và phòng ngừa bạo lực giới trong phòng chống mại dâm như hiểu về can thiệp giảm hại về HIV/AIDS và các hoạt động thực hiện can thiệp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm; hiểu về bạo lực giới và các hoạt động thực hiện phòng ngừa, giảm bạo lực trong phòng, chống mại dâm.

 Ngoài ra, tại lớp tập huấn, đại diện Chi cục PCTNXH tỉnh Quảng Ninh đã  chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật trong thực tế triển khai 03 mô hình tại địa phương và chia sẻ kinh nghiệm của các nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ của người bán dâm tại 03 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vận hành, triển khai các hoạt động trong nhóm/câu lạc bộ khi tham gia mô hình.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên đã được học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng triển khai xây dựng 03 mô hình từ các giảng viên, đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhằm rút ra bài học khi tổ chức thực hiện.

Vân Vũ

|