Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Đồng Nai Ngày đăng: 09/07/2020
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26⁄6 năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đạt được một số kết quả quan trọng.

 Chi cục phòng, chống tệ nạn đã phối hợp với Trường Đại học Lao động xã hội (Cơ sở 2) tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2020 cho 177 cán bộ Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, các huyện, thành phố, thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thi kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy có 200 học viên tham gia, tổ chức 01 buổi tọa đàm phòng, chống ma túy (26/6) có 180 học viên tham dự (cùng dự có Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, Công an huyện Xuân Lộc, cùng 07 học viên cai nghiện thành công về dự và chia sẻ về phòng, chống và cai nghiện ma túy); tổ chức 04 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, những chủ trương, chính sách trong công tác cai nghiện ma túy cho 600 lượt học viên tham dự, treo 06 băng rôn tuyên truyền về ma túy trong các khu quản lý học viên, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, đại dịch HIV/AIDS được 16 buổi (thời lượng 01 buổi là 15 phút).

Bên cạnh đó, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực bằng nhiều hình thức, nội dung như: Tổ chức treo 24 pano, 319 tấm băng rôn, 41 cuộc nói chuyện chuyên đề với 3.964 người tham dự, tổ chức truyền thông trên loa đài truyền thanh 420 giờ ... về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu biết, nâng cao nhận thức, đồng tình và tích cực tham gia hưởng ứng.

Trong thời gian tới, các ban ngành của tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và tác hại của tệ nạn ma túy đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đối tượng có nguy cơ cao nhằm tạo chuyển biến thật sự về nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công cuộc phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Hoàn thành và đi vào hoạt động 06 cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tập trung cấp huyện và 106 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng cấp xã, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Tổ chức vận động người nghiện ma túy tham gia đăng ký các hình thức cai nghiện, nhất là cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện gắn với Chương trình giảm nghèo và các chương trình kinh tế - xã hội khác của địa phương để giúp cho người sau cai nghiện sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng xã hội; lồng ghép vận động người nghiện ma túy điều trị bằng thuốc thay thế Methadone./.

Minh Thảo