Một số kết quả triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy ở Sơn La Ngày đăng: 09/07/2020
Với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực triển khai các hoạt động và đạt được kết quả rất đáng khích lệ, cụ thể:

Tính thời điểm 30/6/2020 các Cơ sở đang quản lý 1.552 người (trong đó: bắt buộc: 1.477 người; tự nguyện 10 người; hỗ trợ cắt cơn 50 người; xác định tình trạng nghiện 14 người). Các cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với nhiều nội dung và hình thức phong phú, lồng ghép tuyên truyền với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trình chiếu phóng sự 2,5h/ngày với các nội dung như phòng chống ma túy qua biên giới; tác hại của ma túy; phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên; dự phòng tái nghiện ma túy sau khi cai nghiện tại Cơ sở …Treo các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với các chủ đề: "Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy", "Ma túy đá, phá cuộc đời", "Tương lai và ma túy không cùng tồn tại", "Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy", "Đừng đế ma túy lãng phí tuổi thanh xuân", "Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy"....tại các khu của học viên trong Cơ sở. Tuyên truyền giáo dục cho các học viên bằng các hình thức như lên lớp, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân về nội quy, quy định của Cơ sở, các giá trị đạo đức và lối sống, các bài giá trị của lao động, giá trị hạnh phúc và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của Tỉnh trong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tái nghiện hòa nhập cộng đồng với 23 buổi/742 lượt học viên;

Phối hợp với Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Công an tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ truyền thông với chủ đề: “Phát huy tinh thần phòng chống dịch covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy” vào ngày thế giới phòng chống ma túy 26/6/2020 tại các khu học viên của Cơ sở. Chương trình truyền thông lồng ghép tiểu phẩm, văn nghệ, thi tìm hiểu bằng hình ảnh trình chiếu về công tác phòng, chống ma túy. Với thời lượng chương trình 120 phút /500 học viên và cán bộ viên chức Cơ sở cùng tham gia.

Tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Sông Mã đã tập trung tuyên truyền về các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tác hại của tệ nạn ma tuý qua các kênh thông tin truyền thanh, truyền hình, sách báo, qua các buổi tư vấn riêng cho các học viên và 01 buổi tập trung về tác hại khi sử dụng các chất kích thích thu hút gần 160 lượt người nghe, 01 Hội nghị truyền thông tuyên truyền, 01 buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức thi giải bóng chuyền. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở đặc biệt phối hợp với Công an và cơ sở y tế huyện trong việc quản lý giúp đỡ người nghiện ma tuý, đồng thời, có giải pháp kịp thời ứng phó đảm bảo an ninh, trật tự tại Cơ sở cũng như các trường hợp cấp cứu kịp thời. Tuyên truyền, vận động người nghiện ma tuý tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp với bản thân; tự nguyện cai nghiện ma tuý trong Cơ sở cai nghiện bắt buộc của huyện Sông Mã. Ngoài ra nhằm kịp thời động viên, thăm hỏi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên. Cơ sở đã tặng 31 suất quà cho các học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, chữa trị cai nghiện tại Cơ sở trị giá 3,3 triệu đồng.

Tại các huyện, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật trong công tác chữa trị, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; các biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cai nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy; tăng cường quản lý, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục, điều trị nghiện ma túy cho người nghiện tại địa bàn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trong tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, tại các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố. Tiếp tục phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện tốt công tác thẩm định, chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với lực lượng công an đưa người đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện rà soát, thống kê, giải quyết người nghiện ma túy tại địa bàn, không để người nghiện ngoài xã hội gây ra các vụ phạm tội... duy trì và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại cộng đồng; Tăng cường phối hợp với các cơ sở điều trị nghiện ma túy thống kê, giải quyết dứt điểm số học viên trốn, học viên được cho về chữa bệnh, về chịu tang không quay lại cơ sở điều trị nghiện ma túy theo quy định.

Có thể nói, Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 đã được triển khai tổ chức thực hiện với phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương theo đúng kế hoạch đề ra. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy gắn với đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Nội dung hưởng ứng các hoạt động thiết thực, hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, công tác chữa trị cai nghiện. Huy động được đông đảo cán bộ, nhân dân và học viên đang cai nghiện ma túy tại các CSĐTNMT tích cực tham gia hưởng ứng. Công tác quản lý, giáo dục, điều trị nghiện ma túy cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đã được tăng cường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy./.

TM