Số hiệu : 35/2013/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09⁄2013⁄NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 30/12/2013
Tệp đính kèm