Số hiệu : 98/NQ-CP
Tên văn bản: Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/12/2014
Tệp đính kèm