Số hiệu : 148 /2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Tên văn bản: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 08/10/2014
Tệp đính kèm